top of page
metropolitan-logo_beyaz2019.gif

Teknik Danışmanlık Servisi

Consultancy Service

FROM CONCEPT TO PRODUCTION​

 

Saha Denetimi

Kalitenin Sigortalanması.

Saha denetim ekibimiz tüm mühendislik disiplinleri hakkında geniş bir bilgiye sahiptir ve müşterilerimizin ilgi alanlarına odaklanarak çıkarlarınızı korumak için eğitilmiştir.

Proje Yönetimi

Zamanında, Bütçe dahilinde..

Proje döngüsü boyunca, tecrübeli proje yöneticilerimiz, tüm proje aşamalarının zamanında, bütçe dahilinde tamamlandığından ve kalite standartlarına uygun olduğundan emin olacaktır.

Sunulan Hizmetler.

 

 • Ön Proje Araştırma Hizmetleri

 • Proje Analizi ve Fizibilite Hizmetleri

 • Ön ve Detaylı Yapısal Tasarım Hizmetleri

 • Ön ve Detaylı Mimari Tasarım Hizmetleri

 • Ön ve Detaylı Mekanik Tasarım Hizmetleri

 • Ön ve Detaylı HVAC Tasarım Hizmetleri

 • Ön ve Detaylı Elektrik Tasarım Hizmetleri

 • Beton ve Çelik Konstrüksiyon Hizmetleri

 • Tasarım - Yapım Hizmetleri

 • İnşaat Yönetimi Hizmetleri

 • Proje Yönetimi Hizmetleri

 • İnşaat Kontrollüğü ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Zemin Etüdü ve Analiz Hizmetleri Sondaj

 • Delme ve Toprak Laboratuar Hizmetleri

 • Jeolojik ve Geoteknik Mühendislik Hizmetleri

 • İnşaat Malzemeleri Mühendislik Hizmetleri

 • Yapı ve Sismik Analiz ve Deprem Safet Raporlama Hizmetleri

 • İnşaat ve Tasarım Yazılımı Finansal Planlama Hizmetleri

 • Çevre Mühendisliği Hizmetleri

 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Tekliflerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 • Şantiye Organizasyonu ve Yönetimi

 

Site Supervision
Insuring Quality.

Our site supervision team has an extensive knowledge of all engineering disciplines and they are trained to reserve our client’s interests.

Project Management
On time, within Budget.

Throughout the project life cycle our dedicated project managers will make sure that all project stages are completed on time, within budget and complied with quality standards.

Services Provided.

 • Preliminary Project Research Services

 • Project Analysis and Feasibility Services

 • Preliminary and Detailed Structural Design Services

 • Preliminary and Detailed Architectural Design Services

 • Preliminary and Detailed Mechanical Design Services

 • Preliminary and Detailed HVAC Design Services

 • Preliminary and Detailed Electrical Design Services

 • Concrete and Steel Construction Services

 • Design – Build Services

 • Construction Management Services

 • Project Management Services

 • Construction Supervision and Consultancy Services

 • Soil Investigation and Analysis Services

 • Boring, Drilling and Soil Laboratory Services

 • Geological and Geotechnical Engineering Services

 • Construction Materials Engineering Services

 • Structure and Seismic Analysis and Earthquake Safet

 •  Report Services

 • Construction and Design Software 

 • Financial Planning Services

 • Environmental Engineering Services

 • Preparation of Tender Documents, Specifications and Evaluation of Proposals

 • Construction Site Organization and Management

bottom of page