top of page
Architeccture Firm İstanbul Turkey
Metropolitan'a Hoşgeldiniz
Welcome to Metropolitan  Architecture  |  Consaltancy
"YOUR SOLUTION PARTNER"

Her projeye özgünlüğü belirten temiz ve çekici bir fikirle başlıyoruz. Metropolitan, tasarım, mimari, iç mekan, restorasyon, aydınlatma tasarımı ve danışmanlık alanlarında hizmet veren multi fonksiyonlu bir firmadır. Şirket, gün geçtikçe modern tasarımın gerçek trendlerini geliştirir. Metropolitan iş yaklaşımı, mimari, tasarım ve teknik konularda müşterileri ile işbirliği yaparak  esnek bakış açısına odaklanıyor.​ 

We start every project from a clean and compelling idea denoting originality in each one..

Metropolitan is a multifunctional firm  which has services at design, architecture, interiors, restoration, lighting design and consultancy. The firm has evolved to the actual trends of modern design day by day,

Metropolitan business approach is focusing on flexible perspective to collaborate with it's costumers in any case about architecture, design and technic.

Mimar
Mimari Proje
Mimari
Architecture
"WE CREATE YOUR DREAMS"

Metropolitan olarak, insanların içinde yaşaması ve yaşamı paylaşması için güzel fonksiyonel alanlar tasarlıyoruz. Etrafınızdaki süreci merkezleyen bir vizyonla yaklaşım ve çok disiplinli bir uygulama prenisiplerle tasarımlara yaklaşıyoruz. Kültürel ve tasarımcı çeşitliliğe inanıyoruz.

We are Metropolitan, and we create beautiful functional spaces for people to live and share life in. A multidisciplinary practice with an ethos that centres the process around you, and an approach that delivers on our promises.

We believe in cultural and creative diversity. 

iç mimar
İç Mimari
Interiors
"WE ANALYZE. WE IDEATE. WE CREATE"

Metropolitan, çağdaş bir tasarım firmasıdır. Mimari ve karmaşık iç mekan projelerinde uzmanız. Boyut, kapsam veya tipoloji ile sınırlı değiliz, sadece yaratıcı zorluklardan ilham alıyoruz ve analitik bir yaklaşım izliyoruz ve sanatsal kavramları basit ve pratik çözümlere aktarıyoruz.

Metropolitan is a contemporary design practice. We specialise in architecture and complex interiors projects. We are not limited by size, scope or typology, we are simply inspired by creative challenges and we take an analytical approach, and channel artistic concepts into simple, practical solutions.

Fabrika Projesi
Fabrika İnşaatı ve Tasarımı
Industrial Construction and Design
"COZY DESIGN FOR YOUR WORK SPACE"

Metropolitan is a company with special reference on the field of Factory building construction and Design. We provide professional consultancy to our customers on the design and construction of the factory building.. We believe that the efficient use of materials and technologies provides significant construction cost savings for our customers.                                                 

Metropolitan, Fabrika bina inşaatı ve Tasarım alana özel ilgi gösteren ve önemli referanslara sahip bir firmadır.  Müşteri ihtiyaçlarına göre fabrika binası  fonksiyonlarının tam olarak ihtiyaçlara uygun tasarlanması ve inşa edilmesi konusunda müşterilerine profesyonel danışmanlık yapmaktadır. Materyal ve teknolojileri verimli kullanımının müşterilerimiz için önemli inşaat tasarrufları sağladığına inanıyoruz. 

Akıllı ve Ekolojik Yapılar
 
Smart and Eco Buildings
"SMART, ECOLOGICAL, SUSTAINABLE" 

Akıllı ve Ekolojik Yapı, Çevre dostu yeşil binalarınız aynı zamanda "Akıllı" da olabilir.Metropolitan'ın uzman kadrosu Akıllı ve ekolojik binaların tasarımından inşa edilmesine kadar hatta var olan binalarınızın da akıllı olabilmesi noktasında gerekli iyileştirmelerin yapılması için proje, danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunmaktadır.

Smart and Ecological Building, Your environmentally friendly green buildings can also be "Smart." Metropolitan's expert staff provides project, consultancy and implementation services to make necessary improvements, from the design of the smart and ecological buildings to the construction, and even to make your existing buildings smart.  

infographics-for-smart-home-with-automat
Bahçe Mimarisi
Çevre ve Peyzaj Mimarisi
Landscape and Garden
"TREATMENT WITH ART AND NATURE"

Metropolitan, uyarlanabilir modern kentsel alanlar ve bahçeler tasarlar. Projelerimiz, günümüzün en zorlu kentsel sorunlarından bazılarını çözerken, herkes için konforlu imkanlar sunmaktadır.

Metropolitan creates modern, adaptable urban spaces and gardens that inspire community and diversity through innovative use of nature, design, sustainability and technology. Our projects solve some of today's hardest urban problems while creating genuine amenity values for all.

Restorasyon
Restrorasyon
Restoration
"HISTORY WITH CONTEMPORARY TOUCH"

Our team of Historic Building Architects, specializes in historic preservation architecture and materials conservation. Our collaborative investigative approach allows us to peel back the layers of the past, helping our clients understand, preserve, and interpret our shared cultural heritage. We believe that the efficient use of historic research and the most appropriate technologies results in documents that are accurate creating significant construction savings for our clients.

Tarihi yapı uzmanı Mimar ekibimiz, tarihi koruma mimarisi ve malzemelerin korunması konularında uzmanlaşmıştır. İşbirlikçi araştırma yaklaşımımız, geçmişin katmanlarını soymamıza, müşterilerimizin ortak kültürel mirasımızı anlamalarına, korumalarına ve yorumlamalarına yardımcı olmaktadır. Tarihsel araştırmaların ve en uygun teknolojilerin verimli kullanılmasının, müşterilerimiz için önemli inşaat tasarrufları sağlayan doğru belgeler ve mudahaleler olduğuna inanıyoruz.

Işıklandırma Tasarımı
Işıklandırma Tasarımı
Lighting Design
"LIGHTEN UP YOUR IMAGINATION"

Metropolitan, mimari ve dış ortamlar için aydınlatma tasarımı sağlar. Aydınlatma tasarımı konusundaki deneyim ve profesyonelliği birleştiriyoruz. Yetenekli tasarım ekibimiz müşterilerimize farklı arkaplan ve tamamlayıcı aydınlatma uzmanlığı sunar. Etkili aydınlatma tasarımının, mimari ve kentsel tasarım ilkelerinin, tasarım ve yapım sürecinin kendisinin anlaşılmasıyla başladığına inanıyoruz.

Metropolitan provides lighting design for architecture and for exterior environments. We combine the experience and professionalism on lighting design. Our talented design team offers our clients diverse backgrounds and complementary lighting expertise. We believe that effective lighting design begins with an understanding of architectural and urban design principles, and of the design and construction process itself.

Proje Yönetimi
Teknik Danışmanlık | Kontrolörlük
Consultancy
"FROM CONCEPT TO PRODUCTION​"

Metropolitan danışman ve kontrol ekibi, üretim planlama, süreç tasarımı ve kontrolü, tesis yerleşimi, inşaat yöntemleri, inşaat kontrolleri, rayiç bedel hesapları ve daha fazlası hakkında teknik danışmanlık ve kontrolörlük hizmetini özel sektöre ve kamu sektörüne spesifik olarak belirlenen müşteri ihtiyaçlarına uygun sunmaktadır.

Metropolitan has provided highly respected technical consultancy to the private and public sectors. More specifically, Metropolitan provides technical consultancy services on the production planning, process design and control, facility layout, construction methods and more.

İnşaat Firması
Yapı
Construction
"WE BUILD BETTER FUTURES​"

İlgi alanımızda hem özel hem de kamu sektöründe ticari ofisler, karma kullanımlı binalar, konutlar, perakende satış, eğitim, sanayi, oteller ve eğlence alanları gibi çeşitli yapı inşa alanları bulunmaktadır. Müşterilerimize, meslektaşlarımıza ve topluma odaklanarak şirket değerlerimizi paylaşarak hareket ediyoruz.

Our markets include commercial offices, mixed-use buildings, residential, retail, education, industrial, hotels and leisure, in both the private and public sectors.

We are driven by our company values, focusing on customers, colleagues and community.​

Stay in Touch

Metropolitan Mimarlık | Danışmanlık 

Metropolitan Architecture | Consultancy 

Konaklar Mahallesi, Yeni Levent Sitesi,  No : 2/11 Beşiktaş / İSTANBUL


ersin@metropolitan-mimarlik.com


Tel: +90 533 341 3961

  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
contact
bottom of page